Mums svarbus mūsų klientų bei visų suinteresuotų šalių pasitikėjimas. Norime, jog su mumis pasidalinę asmens duomenimis, jaustumėtės užtikrinti, jog jūsų duomenimis rūpinamės ir juos tvarkome laikydamiesi aukščiausių standartų.

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad VšĮ „Raidos kryptys“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

  • paslaugų sutarčių vykdymui;
  • susirašinėjimui su suinteresuotais klientais gavus užklausas per kontaktų formą svetainėje;
  • vykdant tiesioginę rinkodarą.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

VšĮ „Raidos kryptys“ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

  • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el.paštą ir telefoną);
  • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti: sutarčių su klientais duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.

Mes atsakingai padėsime visiems klientams, darbuotojams ir kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarkome, norintiems pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis.

Jei jums kyla klausimų, turite pasiūlymų, ar norite sužinoti daugiau apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, galite kreiptis telefonu arba el.paštu, nurodytais šios svetainės kontaktų skiltyje.