Apie projektą


Savanoriai

Projektas „Savanoriai – žmonių saugumui“ 

Projekto tikslas – savanoriškos jaunimo veiklos visuomenės saugumo užtikrinimo srityje organizavimas ir socializacijos bei pilietiškumo ugdymas neformaliojo švietimo pagalba.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-003 pasirašyta 2013 m. birželio 4 d. Sutartį pasirašiusios šalys: LR švietimo ir mokslo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir VšĮ „Raidos kryptys“.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai, projekto pradžia – 2013 m. birželio 04 d., projekto pabaiga – 2015 m. birželio 03 d.

Projektą įgyvendino partneriai:

– VšĮ „Raidos kryptys“ – partneris, atsakingas už projekto įgyvendinimą;

– Policijos departamentas prie VRM;

– Policijos mokykla.