Apie projektą


eea_grants_logos_h_lt_jpg

Gegužės 19 d. pradėjome vykdyti naują projektą “Netradicinės meno terapijos metodo taikymas ugdymo kokybės gerinimui” (projekto Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-004). Projektas finansuojamas iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų.

Daugiau apie projektą:

Projekto tikslas – plėtoti švietimo sistemos darbuotojų kompetencijas naudoti netradicines meno terapijos formas ir medijos priemones įvairinant tradicinį mokymą bei organizuojant prevencinę veiklą.

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos bendrojo ugdymo švietimo institucijų darbuotojai (mokytojai ir socialiniai pedagogai).

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinti meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymą įvairinant tradicinį mokymą bei organizuojant prevencinę veiklą.
  2. Stiprinti švietimo institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu.

Pagrindinės projekto veiklos ir jų rezultatai:

  1. Bus parengta meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodika, paremta Norvegijos gerąja patirtimi.
  2. 45 asmenys (soc. pedagogai ir mokytojai) bus apmokyti taikyti meno terapijos ir medijos priemones metodus vaikų ir jaunimo ugdyme bei jų netinkamo elgesio ir psichoaktyvių medžiagų naudojimo prevencijos srityse.
  3. Bus suorganizuota konferencija, skirta bendrojo ugdymo švietimo sistemos darbuotojų švietimo ir ugdymo klausimams nagrinėti.

Apsilankykite taip pat mūsų projekto partnerio svetainėje: http://www.hordaland.no/nn-NO/skole/fusavgs/artikkelarkiv/raidos-kryptys

Įvykę renginiai ir projekto rezultatai:

1.Projekto spaudos konferencija

Data: 2016-05-26 15:00 val.

2. Konsultacijos metodikos rengėjams. Tikslas – aptarti ir papildyti / pakoreguoti sukurtą metodiką.

Birželio 21-23 dienomis Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vyko projekto partnerių iš Fusa Vidaregaande Skule (Norvegija) konsultacijos meno terapijos metodų ir medijos taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodikos rengėjams. O kad konsulacijos nevirstų vien sausa teorija ir ilgomis diskusijomis, norvegų partneriai atsivežė visą lagaminą priemonių ir paruošė nemažai staigmenų: metodikos rengėjams teko patiems išbandyti kelias meno terapijos ir medijų taikymo technikas.

Data: 2016-06-21/23

3. Meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodikos parengimas.  Atsisiųskite ir susipažinkite su parengta metodika.

4.  Parengtos meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodikos pristatymas švietimo specialistams. Tuo tikslu buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės, skirtos praktinėms konsultacijoms vykdyti.

Kūrybinių dirbtuvių tikslas – supažindinti bendrojo ugdymo švietimo sistemos darbuotojus su parengta metodika praktiškai juos konsultuojant (orientuojantis į meno terapijos ir medijos priemonių taikymo sritis) ir suteikti praktinių įgūdžių tinkamai ja naudotis. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavę asmenys gebės taikyti menų terapijos ir medijos priemones vykdant vaikų ir jaunimo ugdymą bei netinkamo elgesio ir psichoaktyvių medžiagų naudojimo prevencinę veiklą.

Kūrybinės dirbtuvės buvo organizuotos 3 skirtingoms grupėms. Jų metu buvo vykdomos 6 (48 akad. val.) dienų praktinės konsultacijos. Vienose praktinėse dirbtuvėse dalyvavo 15 asmenų.

Vieta: Trasalis – Trakai Resort & Spa konferencijų centras.

Data: nuo 2016-08-16 iki 2016-08-27.

5. Projekto konferenciją „Švietimo sistemos darbuotojų parengimas vykdyti vaikų ir jaunimo ugdymą bei netinkamo elgesio prevencinę veiklą panaudojant meno terapijos ir medijos priemones“. Susipažinkite su konferencijos programa.

Vieta: Trasalis – Trakai Resort & Spa konferencijų centras.

Data: 2016-09-23.

Daugiau apie projekto eigą skaitykite mūsų Facebook puslapyje: https://www.facebook.com/raidoskryptys

logo-trans    Fusa logo