PASLAUGOS


Profesinio mokymo paslaugos pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas

Individualiai mokome bendrinės dalykinės (verslo) užsienio kalbos, padedant išsiugdyti komunikacinę kompetenciją asmenims, kurie ieškos darbo tarptautinėje įmonėje, skaitys profesinę literatūrą užsienio kalba, tvarkys dokumentus, bendraus telefonu su užsienio partneriais, rengs pristatymus. Programa padeda plėtoti besimokančiojo gebėjimus: taikyti dalykines ir tarpkultūrines žinias, dalyvaujant derybose, posėdžiuose, parodose, konferencijose; sprendžiant savo ir klientų problemas; reikšti ir argumentuotai pagrįsti savo nuomonę dalykiniais klausimais, diskutuojant su kolegomis, verslo partneriais ar klientais; susirašinėti su užsienio kolegomis, partneriais ar klientais; rengti dalykines ataskaitas, siūlyti sprendimus; bendrauti su įvairių šalių ir kultūrų dalykiniais partneriais ir svečiais; dalyvauti derybose, susirinkimuose įvairiais dalykiniais klausimais, atstovauti įmonę dalykinėse konferencijose, parodose ir mugėse. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas rasite ČIA:
Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbų tikrinimo testas

VšĮ Raidos kryptys – akredituotas anglų kalbos testavimo centras valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojai ir pretendentai į valstybės tarnautojo pareigas mūsų įstaigoje gali išlaikyti tarptautinį anglų kalbos lygio nustatymo testą Oxford Online Placement Test. Šis tarptautinis anglų kalbos lygio nustatymo testas padeda įvertinti pretendento pasiektą bendrinės anglų kalbos lygį (nuo A1 iki C2). Išlaikę testą raštu, pretendentai papildomai testuojami žodžiu. Išlaikiusiems testą išduodama Valstybės tarnybos departamento nustatytos formos pažyma. Testavimo data ir laikas: Testas gali būti laikomas patogiu laiku darbo dienomis. Būtina išankstinė registracija ne mažiau kaip prieš 2 darbo dienas iki testavimo datos. Dėl registracijos susisiekite su mumis e.paštu testavimas@raidoskryptys.lt arba tel. 8 618 86 811. Testavimo vieta – pagal susitarimą. Jei testuojasi daugiau kaip 3 pretendentai, galime atvyksti į Jūsų darbo vietą (šiuo metu tik Vilniuje). Trukmė: I dalis (testas raštu) – iki 80 min.; II dalis (testas žodžiu) – iki 10-15 min. Testo kaina - 19 €.
Supraskite kitus ir būkite suprasti.

Komunikacijos mokymai

Žmonės organizacijose turi skirtingus tikslus, siekius, interesus, patirtį ir vertybes ir visai tai lemia, kaip žmogus reaguos į konkrečias sąlygas ir situacijas. Kita vertus, žmogaus elgseną organizacijoje tiesiogiai arba netiesiogiai įtakoja įvairūs organizaciniai veiksniai, tokie kaip nustatytos formalios taisyklės arba socializacija. Žmogaus elgsena – tai sudėtingas įvairių individualių ir organizacinių veiksnių, individualių poreikių ir socialinių normų, noro daryti tai, kas mums naudinga, ir galimybės tai, kas mums leidžiama, sąveikos produktas. Žvelgiant iš organizacijos perspektyvos, vienas dalykas - pasiekti rezultatą, o visai kitas - pasiekti tokį rezultatą, kokio visi tikėjomės. Nesuplanuota ir neaiški vidinė ir išorinė komunikacija ne tik nepadeda mums priartėti prie pageidaujamo tikslo, bet ir sukelia daug triukšmo ir painiavos, dėl kurių prarandame brangų laiką ir išteklius. Mokymų tikslas - padėti dalyviams suprasti, kaip žmonių charakteriai, įsitikinimai, nuostatos ir daromos prielaidos trukdo efektyviai siekti bendrų tikslų ir rezultatų, o taip pat suformuluoti aiškią vidinės komunikacijos strategiją ir taktiką.

Verslo konsultavimas

Patirtis - geriausias mokytojas, tačiau mokytis galima ne tik iš savo pasiekimų ir klaidų.

Programų rengimas

Kelionė be plano - tai klajonė.

Praktinė pagalba

Reikia konsultacijos? Pagalbos atliekant mokymų poreikio tyrimą, rengiant mokymų programą ar organizuojant ir vedant mokymus? Susisiekite su mumis - mielai jums padėsime.

Puiki komanda

Praktinė patirtis, nuolatinis mokymasis, lankstumas ir patikimumas - tai mūsų ekspertų gyvenimo kredo.

Greitesni rezultatai

Kompleksinės paslaugos padeda ne tik greičiau pasiekti norimų rezultatų, bet ir sutaupyti.

MOKYMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGOS

Mes teikiame įvairias mokymo ir konsultacines paslaugas savo laimingiems klientams Lietuvoje ir Europoje